Jätkusuutlikuse raport ESG

Siin saad lugeda ettevõtte keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisstandardite tegevuste, väärtuste ning eesmärkide kohta.