d3a6988.jpg
Insight

Är mer teknologi lösningen för annonsörer?

Clear Channels Finn Wikander, Chief Product Officer, ifrågasätter vikten av data och teknik om kampanjen i grund och botten är dålig

“Tech håller på att revolutionerna vår bransch”. Anar att ni hört det förut. Och utomhusreklambranschen är inget undantag. Digitaliseringsresan vi är inne på, moderniseringen av vårt erbjudande och hur tech med rasande fart förändrar vår tillvaro i grunden är inget annat än en revolution.

Men samtidigt behöver vi stanna upp och fråga oss ifall tech verkligen är lösningen på alla våra problem? Är det verkligen det som gör att utomhusbranschen växer så dramatiskt, hela 60 procent bara på de senaste fyra åren?

De senaste åren har tech verkligen gjort avtryck i vår värld. Startskottet på vår revolution var introduktionen av de digitala skärmarna år 2011 och bara det senaste året har dessa dubblerats i antal. Och ser man till de massiva investeringar som görs av både oss och våra vänner i branschen så kommer den tillväxttakten knappast att avta, snarare tvärtom.

Men utomhusbranschens digitala transformation handlar om så mycket mer än bara digitala skärmar. Det handlar om vilka slags kampanjer annonsörer kan skapa, både genom att dra nytta av den rörliga bildens fördelar, men också, eftersom skärmarna är uppkopplade, att du kan göra kampanjerna mycket smartare, mer kontextuellt relevanta, genom att växla budskap och styra dessa automatiserat och i realtid.

Därutöver handlar det om hur man planerar, köper och levererar kampanjer och hur man kan automatisera flödet från planering till leverans, lite förenklat kallat programmatic. Dessutom gör den exponentiellt ökande tillgängligheten av data vårt medium mer mätbart än det någonsin tidigare varit, med hjälp av till exempel mobildata, Wi-Fi, beacons, med mera.

Detta låter ju helt fantastiskt. För visst är tech såväl coolt och sexigt. Så coolt och sexigt att man lätt glömmer bort att stanna upp och fråga sig själv om vi ens vill och behöver allt det där. Men framförallt om det verkligen är av värde för oss och vårt medium – och våra kunder?

Steve Jobs sade en gång att det inte är teknologi i sig som förändrar världen utan det är vad the crazy ones gör med teknologin som skapar förändringen. Och poängen är ytterst relevant. För tech är inte det svåra, utan det svåra är att göra något bra av tech. Att göra något som adderarverkligt värde för annonsörerna. Och för att addera värde måste det i slutändan handla om att genom kreativitet skapa effektiv marknadsföring och effektfull reklam. För det är det som bygger varumärken, det är det som säljer produkter.

Och en dålig kampanj kommer aldrig vara mer än just en dålig kampanj, oavsett vilken cool och sexig teknisk lösning du har anammat.

Det finns nog ingen idag som tvivlar på att teknologi kommer fortsätta att förändra vår värld. Men om vi inte förstår hur, var och varför verkligt värde adderas så kommer vi att gå vilse på vägen.

Tidigare publicerad i Dagens Media 2018-05-30