Vision

Inspireerime inimesi võimsate välikampaaniatega.
Clear Channel annab brändidele hoogu, inspireerides ja motiveerides inimesi muljetavaldavate välikampaaniatega, mis põhinevad unikaalselt paindlikul lähenemisel loovusele ja plaanimisele.
Meil on selgelt eristuvad ja ergutavad väärtused, mis õhutavad loovat ja innovaatilist mõtlemist ning võimaldavad meil klientidele ja partneritele antud lubadusi täita.
Vabadus<br />
Kanname endas meie töötajate, klientide ja partnerite ettevõtlikku meelt. Laseme õitseda ideedel, millest meie kliendid ja partnerid võidavad. Viime läbi iga-aastast ideeseminari, kus julgustame ideede genereerimist ja jagamist.
Paindlikkus<br />
Iga kampaania on eraldi koostatud, iga asukoht olulisuse ja sihipärasuse seisukohast spetsiaalselt valitud ning loomingulist tegevust saab sageli muuta.
Tulevikumõtlemine<br />
Clear Channel investeerib tulevikku ja reklaamikampaaniatesse, ehitades kõrgeima kvaliteediga paigalduskohti ning kasutades uusimaid tehnoloogiaid, kasutades digitaalseid ekraane, interaktiivsust ja LED-valgustust. Meie pikaajaline investeering tarbijauuringutesse on võrreldamatu ning on aidanud meie valdkonnas mõista välireklaami mõjusust ning suure loomingulise töö emotsionaalset jõudu.
Clear Channel toetab valdkonna tulevikku oma üliõpilaste disainiauhindade ja reklaamiauhindade jagamise ürituse Campaign Big Awards toetamisega, tunnustades planeerimise saavutusi oma auhindade Outdoor Planning Awards jagamisega koos Haymarket Brand Mediaga ning auhindade IPA Effectiveness Awards sponsorluse kaudu.
Lubaduste täitmine<br />
Clear Channel on uhke nii oma toodete kui ka teenuste usaldusväärse maine üle. Töötame usinasti selle nimel, et meie kliendid ja partnerid oleksid oma kampaaniate ja teenuse üle õnnelikud. Meie unikaalne ja patenteeritud WAVe süsteem annab reklaamijatele meelerahu, pakkudes hetkega ajakohast infot ja pilte kampaania kohta. Täidame oma lubaduse panustada jätkusuutlikku ja pikaajalisse süsteemide arendusse ning sealjuures keskkonda minimaalselt kahjustada, meid on tunnustatud auhinna Sunday Times Green Awards pälvinud esimese 50 ettevõtte hulgas aastatel 2008, 2009 ja 2010