Asukohtade kaardid

picture3.png

Kampaania paremaks planeerimiseks oleme välja toonud reklaamikandjate asukohad tüüpide järgi, et saaksid leida parimad asukohad just oma kampaania jaoks. Saad valida piilari, ümarpiilari, suurtahvli, kultuuripindade ja digiekraanide vahel, parimate tulemuste saavutamiseks saab muidugi erinevaid reklaamikandjate tüüpe omavahel kombineerida.

Tartu mnt läbimurre 2 x 1,4m x 3m

Piilarid 3 x 1,4m x 3m

Ümarpiilarid 3 x 1,4m x 3m

Suurtahvlid 4,2m x 2m

Kultuuripinnad 0,6m x 0,9m

Digital